Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach (art. 98 Pzp)

Od 1 stycznia 2019 r. można składać roczne sprawozdania o zamówieniach udzielonych w 2018 r.

Termin upływa 1 marca 2019 r.

Formularz sprawozdania dostępny jest pod adresem http://sr.uzp.gov.pl, a dodatkowe informacje tutaj.

Przejdź do góry strony