Relacja z debaty na temat środków ochrony prawnej na gruncie ustawy Pzp

W dniu 12 września 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie w ramach cyklu debat pt.„System zamówień publicznych - projektowane kierunki zmian i perspektywy rozwoju”,organizowanych przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych - Panią Małgorzatę Stręciwilk. Tematem debaty były środki ochrony prawnej na gruncie ustawy Pzp.

Poniżej udostępniamy materiał, zawierający stanowisko uczestników debaty w zakresie dyskutowanych w jej trakcie bloków tematycznych.

MATERIAŁ OPRACOWANY NA PODSTAWIE DEBATY NA TEMAT ŚRODKÓW OCHRONY PRAWNEJ NA GRUNCIE USTAWY PZP