Publikacja Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań

Uprzejmie informujemy, że w Dzienniku Ustaw RP z dnia 4 stycznia 2017 r., pod poz. 14, zostało opublikowane Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 grudnia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie regulaminu postępowania przy rozpoznawaniu odwołań. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2017 r.