Publikacja „Orzecznictwo – zamówienia publiczne” już dostępna

Zapraszamy do lektury publikacji „Orzecznictwo – zamówienia publiczne” dostępnej na stronie internetowej UZP. Zawiera ona usystematyzowany zbiór wybranego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej i sądów okręgowych w zakresie zamówień publicznych w okresie październik 2019 – luty 2020. Spośród bogatego orzecznictwa Krajowej Izby Odwoławczej we wskazanym okresie, wybrano orzeczenia o dużym znaczeniu dla praktyki i reprezentatywne z punktu widzenia specyfiki poszczególnych instytucji zamówień publicznych.

Publikacja dostępna jest nieodpłatnie w wersji papierowej (Siedziba UZP, IV piętro) oraz elektronicznej. Serdecznie zapraszamy do lektury!

ORZECZNICTWO - ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Przejdź do góry strony