e-Zamówienia - prezentacja założeń projektu

W związku z planowanym przez Urząd Zamówień Publicznych przystąpieniem do konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych – Program Operacyjny Polska Cyfrowa – zapraszamy na publiczną prezentację założeń projektu „e-Zamówienia - elektroniczne zamówienia publiczne”, która odbędzie się 16 maja 2019 r. o godz. 13:00 w sali 514 Urzędu Zamówień Publicznych przy ul. Postępu 17A w Warszawie.

Urząd Zamówień Publicznych zaprasza do udziału w prezentacji wszystkich zainteresowanych tematyką wysokiej dostępności i jakości e-usług publicznych i w szczególności implementacją systemu elektronicznych zamówień publicznych w administracji.

Osoby zainteresowane przybyciem na prezentację prosimy o przesyłanie zgłoszeń w nieprzekraczalnym terminie do 13 maja 2019 r. do godziny 16:00 na adres mailowy: ezamowienia@uzp.gov.pl, podając w treści swoje imię, nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mailowy do kontaktu wraz z danymi instytucji którą Państwo reprezentują (jeśli dotyczy). W temacie wiadomości należy wpisać: e-Zamówienia - elektroniczne zamówienia publiczne – PREZENTACJA PROJEKTU.

Udział w prezentacji jest nieodpłatny. Liczba miejsc jest ograniczona. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału na adres e-mail podany w zgłoszeniu. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Jednocześnie informujemy, że przebieg spotkania zostanie utrwalony za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk.

Przejdź do góry strony