Przystąpienie Australii do GPA

W dniu 5 kwietnia 2019 r. Australia złożyła w Sekretariacie WTO dokumenty przystąpienia do Porozumienia WTO ws. Zamówień Rządowych (GPA). W wyniku tego, Porozumienie GPA weszło w życie w stosunku do Australii w dniu 5 maja 2019 r.

W rezultacie przystąpienia Australii do GPA, instytucje zamawiające państw członkowskich Unii Europejskiej, w tym Polski, mają obowiązek przyznania wykonawcom, robotom budowlanym, dostawom i usługom pochodzącym z Australii, w zakresie zamówień klasycznych i sektorowych, traktowania nie mniej korzystnego niż traktowanie przyznane wykonawcom robotom budowlanym, dostawom i usługom pochodzącym z Unii.

Z drugiej zaś strony, przystąpienie Australii do GPA zapewnia wykonawcom, towarom, robotom budowlanym i usługom z Unii Europejskiej, w tym z Polski, gwarancje dostępu do australijskiego rynku zamówień publicznych, na zasadach określonych w GPA, w tym zwłaszcza w zakresie zamówień określonych w załączniku Australii do Dodatku I do GPA.

Przejdź do góry strony