Projekt „Sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2017 r.” pozytywnie zaopiniowany przez Radę Zamówień Publicznych

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 12 czerwca 2018 r. do procesu uzgodnień został skierowany projekt dokumentu: „Sprawozdanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2017 r.”. Dokument ten został opracowany na podstawie art. 154 pkt 16) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018) i w dniu 5 czerwca 2018 r. uchwałą Nr 9/18 pozytywnie zaopiniowany przez Radę Zamówień Publicznych, organ doradczo – opiniodawczy Prezesa Urzędu.

W Sprawozdaniu zostały zawarte kompleksowe informacje dotyczące systemu zamówień publicznych, działalności Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych oraz wnioski i rekomendacje na przyszłość.

Przedstawiając najważniejsze informacje ze „Sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2017 r., jednocześnie zachęcamy do zapoznania się z pełną treścią Sprawozdania.

Projekt Sprawozdania Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych o funkcjonowaniu systemu zamówień publicznych w 2017 r.

Uchwała Nr 9/18 Rady Zamówień Publicznych