Prezydent RP podpisał ustawę odsuwającą w czasie obowiązek elektronizacji zamówień poniżej progów unijnych

Uprzejmie informujemy, że w dniu 7 sierpnia 2018 r. Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 20 lipca 2018 r. zmieniającą ustawę – Prawo zamówień publicznych oraz ustawę o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa zostanie skierowana do publikacji w Dzienniku Ustaw RP.

Zmiany dotyczą zarówno ustawy Prawo zamówień publicznych jak i ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy  ̶  Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Głównym celem zmian jest odsunięcie w czasie obowiązku pełnej elektronizacji w odniesieniu do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonych przez innych zamawiających niż centralny zamawiający, których wartość zamówienia jest poniżej progów unijnych. Przewiduje się zatem przesunięcie obowiązku prowadzenia w tych postępowaniach komunikacji zamawiającego z wykonawcami wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej z dnia 18 października 2018 r. na dzień 1 stycznia 2020 r., tj. do czasu pełnego wdrożenia modelu docelowego zakładającego funkcjonowanie centralnej Platformy e-Zamówień, z którą zintegrowane będą Portale e-Usług.

Przyjęte zmiany mają również na celu doprecyzowanie przepisów regulujących kwestie związane z elektronizacją zamówień publicznych, wdrożonych ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 17 października 2018 r.

Poniżej link do strony Prezydenta RP:

http://www.prezydent.pl/prawo/ustawy/podpisane/art,37,sierpien-2018-r.html

Poniżej link do strony Sejmu RP:

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=2744