Powołanie nowego członka Rady Zamówień Publicznych w wyniku naboru uzupełniającego

Uprzejmie informujemy, że Wiceprezes Rady Ministrów Minister Rozwoju, Pracy i Technologii Pan Jarosław Gowin powołał, z dniem 1 maja 2021 r., w skład Rady Zamówień Publicznych, Panią Katarzynę Alicję Skwierczyńską.

Przejdź do góry strony