Ostatnia runda konsultacji dotyczących nowych e-formularzy ogłoszeń w sprawie zamówień publicznych

Komisja Europejska rozpoczęła trzeci, ostatni etap konsultacji dotyczących nowych e-formularzy ogłoszeń w sprawie zamówień publicznych, który potrwa do 11 marca br.  Przedmiotem konsultacji jest projekt rozporządzenia wykonawczego ustanawiającego standardowe formularze ogłoszeń w dziedzinie zamówień publicznych i uchylającego Rozporządzenie wykonawcze nr 2015/1986.  Dokument jest dostępny na portalu Komisji Europejskiej Commission’s Better Regulation, jak również na forum GitHub wykorzystanym na poprzednich etapach konsultacji.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z opublikowanym przez Komisję Europejską projektem oraz przekazania ewentualnych uwag i komentarzy za pośrednictwem forum GitHub zgodnie ze wskazówkami określonymi w nocie wyjaśniającej.

Przejdź do góry strony