Ogłoszenie o naborze ekspertów do Eksperckiej Grupy Interesariuszy ds. Zamówień Publicznych przy Komisji Europejskiej

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że Dyrekcja Generalna ds. Rynku Wewnętrznego, Przemysłu, Przedsiębiorczości i MŚP (DG GROW) opublikowała w Rejestrze Grup Eksperckich KE ogłoszenie o naborze ekspertów do Eksperckiej Grupy Interesariuszy ds. Zamówień Publicznych (Stakeholder Expert Group on Public Procurement). Głównym zadaniem Grupy jest wspieranie Komisji Europejskiej w kształtowaniu polityki w zakresie zamówień publicznych, w tym w przygotowywaniu wniosków ustawodawczych dotyczących zamówień publicznych. W związku z wygaśnięciem mandatu dotychczasowych członków Grupy, KE poszukuje ekspertów reprezentujących środowiska akademickie, prawnicze, przedstawicieli zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego. Zgłoszenia do udziału w Grupie mogą składać osoby fizyczne jak również organizacje np. stowarzyszenia miast i regionów, stowarzyszenia przedsiębiorców, organizacje społeczeństwa obywatelskiego itp.

Termin na składanie aplikacji - 19 listopada br.

Ogłoszenie o naborze ekspertów: http://ec.europa.eu/transparency/regexpert/index.cfm?do=calls.calls_for_app

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z KE: GROW-STAKEHOLDERS-GROUP-PP@ec.europa.eu

Przejdź do góry strony