Odwołanie Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 13 września 2018 r. Pani Małgorzata Stręciwilk została odwołana ze stanowiska Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Od dnia 14 września 2018 r.  obowiązki Prezesa Urzędu zostały powierzone Panu Hubertowi Nowakowi, dotychczasowemu Wiceprezesowi Urzędu.

Za zaangażowanie, podjęte inicjatywy oraz zrealizowane przez Panią Prezes Małgorzatę Stręciwilk działania serdecznie dziękuje Kierownictwo oraz Pracownicy Urzędu.