Oddanie do użytku kolejnych funkcjonalności Platformy e-Zamówienia

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z przedstawionym Państwu planem wdrażania nowego Biuletynu Zamówień Publicznych, dzisiaj oddane do użytku zostały następujące funkcjonalności Platformy e-Zamówienia:

  • Plany postępowań;
  • Informacja do Prezesa UZP w trybie art. 81 nowego Pzp
Przejdź do góry strony