Nowe kwoty progowe i nowy kurs złotego w stosunku do euro

W Dzienniku Urzędowym UE zostały ogłoszone rozporządzenia delegowane Komisji (UE) zmieniające z dniem 1 stycznia 2020 r. kwoty progowe, od których mają zastosowanie dyrektywy w sprawie zamówień publicznych (2014/24/UE, 2014/25/UE, 2009/81/WE) oraz dyrektywa w sprawie koncesji (2014/23/UE):

Jednocześnie Komisja Europejska wydała komunikat określający równowartości nowych kwot progowych (wyrażonego w euro) w odniesieniu do walut krajowych (Dz. Urz. UE C 370 z 31.10.2019, str. 1).

Z ww. komunikatu Komisji wynika, że kwota progowa:

  • 80 000 euro stanowi równowartość kwoty 341 544 zł,
  • 139 000 euro stanowi równowartość kwoty 593 433 zł,
  • 214 000 euro stanowi równowartość kwoty 913 630 zł,
  • 428 000 euro stanowi równowartość kwoty 1 827 260 zł,
  • 750 000 euro stanowi równowartość kwoty 3 201 975 zł,
  • 1 000 000 euro stanowi równowartość kwoty 4 269 300 zł,
  • 5 350 000 euro stanowi równowartość kwoty 22 840 755 zł.

Zatem średni kurs złotego w stosunku do euro, stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych, ulegnie zmianie z 4,3117 na 4,2693.

Obecnie trwają prace nad przygotowaniem nowych rozporządzeń do ustawy z dnia 29 stycznia 2004 ‒ Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, które wejdą w życie 1 stycznia 2020 r.

Przejdź do góry strony