Niedostępność strony obywatel.gov.pl

Urząd Zamówień Publicznych informuje o niedostępności strony obywatel.gov.pl współpracującej z miniPortalem, co uniemożliwia użytkownikom korzystanie z formularzy do złożenia oferty/ wniosku w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz komunikacji.

Niezwłocznie po otrzymaniu informacji z Centralnego Ośrodka Informatyki poinformujemy Państwa o terminie usunięcia awarii.

Przejdź do góry strony