miniPortal - szyfrowanie i deszyfrowanie ofert

Realizując postanowienia szczegółowego planu działań zamieszczonego na stronie Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 2 października br. publikujemy pierwsze filmy instruktażowe dotyczące miniPortalu. Zamieszczone filmy dotyczą szyfrowania i deszyfrowania ofert.

miniPortal - Deszyfrowanie ofert - film instruktażowy

miniPortal - Szyfrowanie ofert - film instruktażowy