Mediacja i inne sposoby polubownego rozwiązywania sporów w zamówieniach publicznych

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Urzędu opublikowany został materiał poświęcony mediacji i innym sposobom polubownego rozwiązywania sporów w zamówieniach publicznych.

Dokument przedstawia rys historyczny polubownego rozwiązywania sporów, a także koncentruje się na rozwiązaniach zawartych w nowym Pzp. Opracowanie opisuje w sposób szczegółowy mediację i koncyliację, a także zwraca uwagę na zalety polubownego rozwiązywania sporów i koszty z tym związane.

Serdecznie zapraszamy do lektury! Dokument dostępny tutaj -> https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0021/47019/mediacja-PZP.pdf

Przejdź do góry strony