Kontrole uprzednie w czasie epidemii

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi prowadzenia działań kontrolnych przez Urząd Zamówień Publicznych, uprzejmie informujemy, iż Urząd cały czas prowadzi obligatoryjne kontrole uprzednie dla zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Urząd nie planuje zmian w tym zakresie i zdaje sobie sprawę, że ewentualne wstrzymanie przeprowadzania kontroli uprzednich wiązałoby się z poważnymi konsekwencjami dla Zamawiających i Wykonawców realizujących duże, ważne projekty.

Mając powyższe na względzie, Urząd bez opóźnień, cały czas realizuje zadania z zakresu obowiązkowych kontroli uprzednich po to, aby podpisywanie umów pomiędzy Zamawiającymi, a Wykonawcami przebiegało tak sprawnie jak dotychczas. W marcu zakończonych zostało 25 takich kontroli. Urząd bez opóźnień rozpatruje też ewentualne składane przez zamawiających zastrzeżenia od wyników tych kontroli, które również  bez opóźnień są opiniowane w drodze uchwał przez Krajową Izbę Odwoławczą.

Przejdź do góry strony