Konsultacje Komisji Europejskiej na temat zawartości nowego przewodnika dotyczącego społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych

Uprzejmie informujemy, że Komisja Europejska rozpoczęła otwarte konsultacje dotyczące zawartości nowego przewodnika w zakresie możliwości i sposobów uwzględniania aspektów społecznych w zamówieniach publicznych.

Celem konsultacji jest zebranie opinii zainteresowanych stron na temat zakresu i struktury nowego przewodnika Komisji Europejskiej dotyczącego społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych, który ma zastąpić dotychczasowy podręcznik „Kwestie społeczne w zakupach. Przewodnik dotyczący uwzględniania kwestii społecznych w zamówieniach publicznych”. W szczególności poprzez prowadzone konsultacje Komisja chciałaby uzyskać informacje na temat pożądanego charakteru projektowanego dokumentu, zagadnień jakie powinien on obejmować oraz sposobu zaprezentowania przykładów najlepszych praktyk w obszarze społecznych zamówień publicznych.

W konsultacjach mogą wziąć udział wszystkie podmioty zaangażowane we wdrażanie społecznych zamówień publicznych, zarówno na poziomie strategicznym jak i praktycznym takie jak np. jednostki administracji publicznej na szczeblu rządowym i samorządowym, sieci instytucji zamawiających, przedsiębiorstwa społeczne/organizacje społeczne, związki zawodowe, organizacje pozarządowe, instytucje badawcze, ośrodki akademickie, organizacje międzynarodowe oraz wszystkie pozostałe instytucje i osoby zainteresowane tematyką społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych.

Wyniki konsultacji zostaną uwzględnione w nowym przewodniku dotyczącym społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych  i ewentualnych dokumentów uzupełniających.

Interaktywny formularz do przekazania odpowiedzi w ramach konsultacji jest dostępny na stronie internetowej: https://ec.europa.eu/info/consultations/commission-guide-socially-responsible-public-procurement_pl

Zarówno treść formularza jak i możliwość przekazywania odpowiedzi została udostępniona w każdym z 23 języków urzędowych UE (w tym w języku polskim).

Konsultacje będą otwarte do dnia 1 marca 2018 roku.