KONSULTACJE dot. KONCEPCJI nowego Prawa zamówień publicznych – OLSZTYN, KRAKÓW, LUBLIN

Zapraszamy do udziału w kolejnych konferencjach organizowanych celem konsultacji dot. Koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych.

W ramach procesu konsultacji odbędą się spotkania z uczestnikami rynku zamówień publicznych w Olsztynie 20.06.2018 r. we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim; w Krakowie 21.06.2018 r. we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim; w Lublinie 22.06.2018 r. we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej.

W konferencjach wezmą udział przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych z Panią Prezes Małgorzatą Stręciwilk na czele oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Oprócz prezentacji głównych założeń Koncepcji nowego Pzp przewidziana jest dyskusja oraz możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące koncepcji nowych uregulowań prawnych.

Konferencje są nieodpłatne. W odpowiedzi na zgłoszenie (po zamknięciu naboru) wysłana zostanie wiadomość mailowa zawierająca szczegółowe informacje organizacyjne. Kontakt pod adresem: szkolenia@uzp.gov.pl oraz nr tel. 22 458 77 07.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z możliwości aktywnego udziału w procesie przygotowywania nowych systemowych rozwiązań dotyczących zamówień publicznych poprzez udział w konsultacjach oraz zgłaszanie uwag.

FORMULARZ zgłoszeniowy – Kraków, 21.06.2018 r. (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Jagielloński)

FORMULARZ zgłoszeniowy – Lublin, 22.06.2018 r. (ECOTECH-COMPLEX, ul. Głęboka 39)

HARMONOGRAM konferencji

KONCEPCJA nowego Prawa zamówień publicznych

ANKIETA dotycząca rozwiązań proponowanych w Koncepcji nowego Pzp