KONSULTACJE DOTYCZĄCE KONCEPCJI NOWEGO PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Miło nam jest zaprezentować Państwu efekt prac zespołu przedstawicieli Urzędu Zamówień Publicznych oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, tj. Koncepcję nowego Prawa zamówień publicznych. Dokument ten został opracowany przy uwzględnieniu konsultacji z różnymi środowiskami zainteresowanymi sferą zamówień publicznych zapoczątkowanych debatami Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych z 2016 r. i 2017 r. Dokument, który Państwu prezentujemy, przewiduje szereg nowych rozwiązań i usprawnień w sferze zamówień publicznych, które również chcemy poddać procesowi szeroko zakrojonych konsultacji i dyskusji.

W ramach procesu konsultacji przewidujemy przede wszystkim zorganizowanie otwartych spotkań z uczestnikami rynku zamówień publicznych w poszczególnych regionach kraju. Konferencje, w których wezmą udział przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, umożliwią wymianę poglądów i opinii oraz uzyskanie wyjaśnień i odpowiedzi na pytania dotyczące koncepcji nowych uregulowań prawnych w gronie osób i środowisk zaangażowanych w funkcjonowanie systemu zamówień publicznych. Powyższe z kolei – na co ogromnie liczymy - wpłynie pozytywnie na optymalizację prac związanych z przygotowaniem projektu nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

Serdecznie Państwa zapraszamy do udziału w tych przedsięwzięciach!

Pierwsza konferencja zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych we współpracy z Ministerstwem Przedsiębiorczości i Technologii odbędzie się w Warszawie 11 czerwca 2018 r. o godz. 10.00 (przewidywany czas trwania: ok. 3 godzin). Zgłoszenia udziału przyjmujemy za pomocą formularza. Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia będzie wiadomość mailowa zawierająca szczegółowe informacje organizacyjne.

Kolejne konferencje zaplanowane na czerwiec br. będą miały miejsce w Olsztynie we współpracy z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim i w  Lublinie we współpracy z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej. Ostatnie spotkania konsultacyjne odbędą się w lipcu. O szczegółach dotyczących kolejnych konferencji będziemy Państwa informować poprzez komunikaty w Aktualnościach w serwisie UZP.

Niezależnie od powyższego w ramach procesu konsultacji na stronie internetowej Urzędu zostanie wkrótce udostępniona interaktywna ankieta, zawierająca najistotniejsze problemowe zagadnienia, dotyczące Koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z możliwości aktywnego udziału w procesie przygotowywania nowych systemowych rozwiązań dotyczących zamówień publicznych poprzez udział w konsultacjach oraz zgłaszanie uwag.

KONCEPCJA nowego Prawa zamówień publicznych

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – Konsultacje dotyczące Koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych

PROGRAM konsultacji w Warszawie 11.06.2018 r.