KONFERENCJA UZP i UMCS pt.. „Praktyczne aspekty stosowania Prawa zamówień publicznych po transpozycji zmienionych dyrektywy UE” - NABÓR UCZESTNIKÓW

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji współorganizowanej przez Urząd Zamówień Publicznych i Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pt. „Praktyczne aspekty stosowania Prawa zamówień publicznych po transpozycji zmienionych dyrektywy UE”".

Konferencja odbędzie się 24 listopada 2017 r. w Lublinie.

Przedsięwzięcie jest adresowane do zamawiających. Jego celem jest stworzenie możliwości wyjaśnienia wątpliwości interpretacyjnych związanych z praktycznym stosowaniem przepisów, wymiany doświadczeń czy wskazania dobrych praktyk, co będzie stanowić wsparcie dla zamawiających w procesie udzielania zamówień publicznych.

Konferencja będzie też dobrą okazją nie tylko do dokonania oceny i podsumowania funkcjonowania znowelizowanych przeszło rok temu przepisów, ale również do zasygnalizowania planowanych w przyszłości zmian związanych z elektronizacją zamówień publicznych i nową ustawą.

Zgłoszenia – maksymalnie dwóch osób z jednej instytucji - należy przesyłać za pomocą poniższego formularza elektronicznego.

Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału wraz ze szczegółowymi informacjami organizacyjnymi.

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

PROGRAM KONFERENCJI