Konferencja dot. umowy koncesji na roboty budowlane i usługi – nabór uczestników

Uprzejmie informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych organizuje konferencję pt. „Umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi w świetle przepisów nowej ustawy – stan prawny i praktyczne zastosowanie”.

Celem przedsięwzięcia jest wsparcie uczestników systemu zamówień publicznych w pozyskaniu wiedzy z zakresu zmian regulacji prawnych oraz przybliżenie zagadnień dotyczących umów koncesji przede wszystkim w wymiarze praktycznym. Prelegentami będą pracownicy Urzędu Zamówień Publicznych oraz osoby zajmujące się w praktyce inwestycjami w zakresie umów koncesji na roboty budowlane.

Konferencja odbędzie się 21 kwietnia br. w Warszawie.

Zapraszamy do udziału w przedsięwzięciu uczestników rynku zamówień publicznych, w szczególności zajmujących się tym obszarem tematycznym. Jednocześnie uprzejmie informujemy, iż konferencja nie jest adresowana do przedstawicieli kancelarii prawnych i firm doradczych.

Zgłoszenia – maksymalnie dwóch osób z instytucji - należy przesyłać za pomocą poniższego formularza. Osoby zakwalifikowane na listę uczestników otrzymają potwierdzenie udziału wraz ze szczegółowymi informacjami organizacyjnymi.

Udział w konferencji jest nieodpłatny. Ilość miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Formularz zgłoszeniowy

Program konferencji