Koncepcja nowego Prawa zamówień publicznych – zapraszamy na KONSULTACJE we WROCŁAWIU

W ramach procesu konsultacji odbędzie się spotkanie z uczestnikami rynku zamówień publicznych we Wrocławiu 13 lipca 2018 r., organizowane we współpracy z Uniwersytetem Wrocławskim.

Spotkanie odbędzie się w sali 3D na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego (ul. Uniwersytecka 7).

W konferencji wezmą udział przedstawiciele Urzędu Zamówień Publicznych z Panią Prezes Małgorzatą Stręciwilk na czele oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Oprócz prezentacji głównych założeń Koncepcji nowego Pzp przewidziana jest dyskusja oraz możliwość uzyskania odpowiedzi na pytania dotyczące koncepcji nowych uregulowań prawnych.

Konferencja jest nieodpłatna. Zgłoszenia udziału przyjmujemy za pomocą formularza naboru. W odpowiedzi na zgłoszenie (po zamknięciu naboru) wysłana zostanie wiadomość mailowa zawierająca szczegółowe informacje organizacyjne. Kontakt pod adresem: szkolenia@uzp.gov.pl oraz nr tel. 22 458 77 07.

Zachęcamy Państwa do skorzystania z możliwości aktywnego udziału w procesie przygotowywania nowych systemowych rozwiązań dotyczących zamówień publicznych poprzez udział w konsultacjach oraz zgłaszanie uwag.

FORMULARZ NABORU

HARMONOGRAM konferencji

KONCEPCJA nowego Prawa zamówień publicznych

ANKIETA dotycząca rozwiązań proponowanych w Koncepcji nowego Pzp