Koncepcja nowego prawa zamówień publicznych

6 czerwca 2018 r. odbyło się śniadanie prasowe, podczas którego przedstawicielom mediów przekazane zostały istotne informacje dotyczące przygotowanej przez zespół ekspertów Urzędu Zamówień Publicznych oraz Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii Koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych oraz założeń Polityki Zakupowej Państwa.

W spotkaniu uczestniczyli Pani Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Pani Małgorzata Stręciwilk, Prezes Urzędu Zamówień Publicznych oraz Pan Mariusz Haładyj, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii.

Jednocześnie miło nam poinformować, iż mając na uwadze celowość dyskusji i wymiany poglądów oraz zebrania uwag uczestników rynku na temat nowych rozwiązań w systemie zamówień publicznych, Urząd Zamówień Publicznych rozpoczyna proces szeroko zakrojonych konsultacji dotyczących koncepcji nowego Pzp.

Zapraszamy zatem do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi ww. tematu oraz zgłaszania udziału w spotkaniach konsultacyjnych.

KONCEPCJA nowego Prawa zamówień publicznych

KONSULTACJE dot. Koncepcji nowego Pzp