Komunikat w sprawie korzystania z miniPortalu

Już 18 października 2018 r. wchodzi w życie obowiązek elektronizacji zamówień publicznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, których wartość jest równa lub przekracza progi unijne.

Wersja testowa miniPortalu już dostępna

Urząd Zamówień Publicznych, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, już dziś na swojej stronie internetowej  pod adresem:

https://miniportal-test.uzp.gov.pl

udostępnił testowe narzędzie służące zamawiającym do przygotowania procesu elektronizacji w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z wersją testową miniPortalu.

Czym jest miniPortal

miniPortal to tymczasowe rozwiązanie dla zamawiających zapewniające komunikację elektroniczną, do czasu pełnego uruchomienia docelowego rozwiązania, którym będzie Platforma e-Zamówienia.

miniPortal to ogólnodostępne, uniwersalne, nieodpłatne, a także proste w użyciu narzędzie służące do komunikacji między zamawiającymi, a wykonawcami.

Dzięki wdrożeniu tego rozwiązania wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego mogą składać do zamawiających w sposób bezpieczny oferty i wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.

miniPortal jest narzędziem wykorzystującym dotychczasowe konta zamawiających zarejestrowanych w Biuletynie Zamówień Publicznych  i jest zintegrowany z Platformą ePUAP za pośrednictwem której można składać oferty i wnioski w postępowaniach (formularze służące do komunikacji będą dostępne z chwilą pełnego wdrożenia miniPortalu).

Logowanie zamawiających do systemu będzie odbywać się za pomocą już istniejących kont zamawiających w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Korzystanie z platformy ePUAP będzie wymagało ze strony zamawiającego posiadania konta podmiotu publicznego i skrzynki podmiotu publicznego ESP, natomiast ze strony wykonawcy założenia konta na platformie ePUAP w celu możliwości przesłania oferty za jej pośrednictwem.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i integralności przesyłanych ofert, wniosków i oświadczeń  rozwiązanie opiera się na współpracy dwóch niezależnych systemów:

  • ePUAP umożliwia złożenie, zmianę lub wycofanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Ponadto, odpowiedzialny jest za przechowywanie zaszyfrowanych ofert na skrzynce odbiorczej zamawiającego oraz wszelką komunikację pomiędzy zamawiającym i wykonawcami dotyczącą postępowania, która odbywać się będzie za pomocą formularzy dostępnych na platformie ePUAP.
  • miniPortal odpowiedzialny jest za generowanie i pilnowanie kluczy do szyfrowania
    i deszyfrowania ofert.

Prowadzenie postępowań na miniPortalu

Nie czekamy z pełnym uruchomieniem miniPortalu do 18 października.

Wkrótce pod adresem https://miniportal.uzp.gov.pl zostanie uruchomiona produkcyjna wersja miniPortalu, uwzględniająca formularze komunikacji,  która umożliwi prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego drogą elektroniczną.

Szczegółowy plan działań na najbliższe dni

Informacje o miniPortalu