Komunikat w sprawie elektronizacji w związku z wyrokiem KIO z dnia 10 marca 2020 r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż wyrokiem z dnia 10 marca 2020 r., Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła odwołanie na wybór najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na budowę platformy e-Zamówienia.

Wyrok ten oznacza, że Urząd Zamówień Publicznych może kontynuować procedurę przetargową zmierzającą do podpisania umowy na budowę platformy e-Zamówienia z wyłonionym w postępowaniu wykonawcą.

Przejdź do góry strony