Kalkulatory kosztów cyklu życia (LCC)

Oddajemy do Państwa dyspozycji polską wersję narzędzi do obliczania kosztów cyklu życia (LCC) dla komputerów i monitorów, oświetlenia zewnętrznego i sygnalizacji drogowej oraz oświetlenia do wnętrz. Są one kolejną - po opublikowanym przez Urząd w 2017 r. opracowaniu na temat LCC oraz poradniku z 2019 r. poświęconym obliczaniu kosztów cyklu życia budynku – inicjatywą służącą szerszemu uwzględnianiu kosztów cyklu życia w zamówieniach publicznych.

Kalkulatory stanowią praktyczne narzędzie, które ma ułatwić zastosowanie kryterium kosztu jako kryterium oceny ofert w ramach postępowania o udzielenie zamówienia, zgodnie z
art. 91 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843). Zostały opracowane w formie prostych narzędzi programu MS Excel oraz praktycznych poradników dla użytkownika.

Narzędzia pozwalają na uwzględnienie w obliczeniach kosztów nabycia i instalacji, kosztów użytkowania, kosztu usługi serwisowej oraz opcjonalnie kosztów ekologicznych efektów zewnętrznych. Należy podkreślić, że uwzględnianie kosztów cyklu życia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pozwala nie tylko ocenić efektywność ekonomiczną dokonywanego zakupu ale także dokonać zakupu przyjaznego środowisku. Oszczędności w cyklu życia wiążą się najczęściej z wykorzystaniem rozwiązań umożliwiających oszczędne korzystanie z zasobów a tym samym ograniczających negatywne oddziaływanie na środowisko.

Kalkulatory zostały opracowane na zlecenie Komisji Europejskiej. Dokumenty w języku angielskim dostępne są na stronie Dyrekcji Generalnej ds. Środowiska Komisji Europejskiej.

Polska wersja kalkulatorów KE została opracowana przez Urząd Zamówień Publicznych w oparciu o tłumaczenie przygotowane na zlecenie Urzędu.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z materiałami oraz odważnego stosowania kryterium kosztu w postępowaniach przetargowych.

KOMPUTERY I MONITORY - Narzędzie LCC wraz z podręcznikiem

OŚWIETLENIE DROGOWE I SYGNALIZACJA ŚWIETLNA - Narzędzie LCC wraz z podręcznikiem

OŚWIETLENIE DO WNĘTRZ - Narzędzie LCC wraz z podręcznikiem

Przejdź do góry strony