Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 4/2017

Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem Urzędu Zamówień Publicznych nr 4/2017.