Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 4/2015

Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem UZP nr 4/2015, który został udostępniony w Repozytorium wiedzy w dziale "Publikacje".

Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 4/2015