Informacja o stanie projektów, w których uczestniczy Urząd

Jesteśmy u progu wakacji, ale Urząd Zamówień Publicznych nie zwalnia. Poniżej pozwalamy sobie zaktualizować Państwa wiedzę w zakresie prac nad głównymi projektami, w których jako Urząd aktywnie uczestniczymy.

Przypominamy, że w dniu 6 czerwca 2018 r. na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych udostępniona została Koncepcja nowego Prawa zamówień publicznych. Na razie jest to zbiór założeń, który poddawany jest licznym konsultacjom, w celu wypracowania rozwiązań najkorzystniejszych dla funkcjonowania systemu zamówień publicznych. Powodzenie podjętych działań zależy również od Państwa zaangażowania. Jako praktycy realizujący zamówienia publiczne zarówno po stronie zamawiających, jak i wykonawców, jesteście Państwo w stanie najlepiej ocenić propozycje zawarte w Koncepcji. Mimo sezonu wakacyjnego liczymy na dalszy Państwa udział w procesie konsultacji Koncepcji oraz w konferencjach i spotkaniach poświęconych temu projektowi (zapraszamy na najbliższe konsultacje do Warszawy i Wrocławia). Zachęcamy też Państwa do podzielenia się swoimi poglądami poprzez wypełnienie ankiety dotyczącej rozwiązań proponowanych w Koncepcji.

W odniesieniu do projektu dotyczącego Budowy Platformy e-Zamówienia uprzejmie  informujemy, iż prace nad Platformą postępują. Do dnia dzisiejszego opublikowano już dwie z trzech części Standardów Usług i Danych, czyli dokumentu dostarczającego dostawcom portali e-Usług opisu API wykorzystywanego w integracji Platformy e-Zamówienia z systemami zewnętrznymi. Pierwsza część obejmuje przetarg nieograniczony wraz z procedurą zmiany interfejsu platformy e-Zamówienia, druga poświęcona jest zakresowi ogłoszeń w europejskim publikatorze zamówień publicznych TED, trybom jedno- i dwuetapowym, autoryzacji i uwierzytelnieniu. Niebawem też ukaże się trzecia i ostatnia część Standardów. Publikacja Standardów  następuje pod adresami: https://www.gov.pl/cyfryzacja/standardy-uslug-i-danych-dla-platformy-e-zamowienia-juz-udostepnione i https://www.gov.pl/cyfryzacja/standardy-uslug-i-danych-dla-platformy-e-zamowienia-udostepniamy-druga-czesc. Zachęcamy do zapoznawania się z nimi.

Mocno zaawansowane są również prace nad miniPortalem. To ogólnodostępne, uniwersalne i niedpłatne narzędzie pozwoli, w okresie przejściowym od 18 października 2018 r., na komunikację elektroniczną, w tym składanie ofert i wniosków. Na stronie Urzędu w zakładce e-Zamówienia 29.06.2018 r. zamieściliśmy kolejne informacje przybliżające funkcjonowanie miniPortalu. Zachęcamy do zapoznania się z nimi. W trakcie niektórych organizowanych przez Urząd konferencji można zapoznać się także z funkcjonowaniem miniPortalu w sposób praktyczny, m.in. wypełniając online formularz postępowania.

Jesteśmy przekonani, iż wskazane działania przyniosą satysfakcjonujące dla Państwa rezultaty. Umożliwią sprawniejsze przeprowadzenie postępowań, łatwiejszy udział w postępowaniu oraz przyczynią się do większej ilości konkurencyjnych ofert. By ten cel w pełni osiągnąć i wykorzystać efekt synergii realizowanych projektów, gorąco Państwa zachęcamy do aktywnego udziału w powyższych inicjatywach.