Nowe formularze ogłoszeń dotyczące zawierania umów koncesji

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 maja 2017 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej pod poz. 1017 zostało ogłoszone rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie wzorów ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych, dotyczących zawierania umów koncesji.

Rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920). Określa wzory ogłoszeń zamieszczanych w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Na stronie Biuletynu Zamówień Publicznych w zakładce Nowe formularze (publikowane od 04.05.2017 r.) zostały udostępnione formularze ogłoszeń dotyczące zawierania umów koncesji.