Eafip – inicjatywa Komisji Europejskiej w zakresie zamówień publicznych na innowacje

Eafip (ang. European Assistance for Innovation Procurement) – inicjatywa Komisji Europejskiej w zakresie zamówień publicznych na innowacje – oferuje zamawiającym z państw członkowskich UE bezpłatne wsparcie we wdrażaniu zamówień przedkomercyjnych (PCP) i zamówień publicznych na innowacyjne rozwiązania (PPI).

Komisja Europejska zaprasza do ubiegania się o bezpłatne wsparcie w realizacji bieżących i/lub przyszłych zamówień publicznych na innowacje w zakresie rozwiązań ICT w różnych sektorach (np. usługi zdrowotne i społeczne, administracja publiczna/ e-government, transport publiczny, budownictwo, energia, środowisko, woda, porządek publiczny, bezpieczeństwo, ochrona, obrona, sektor pocztowy, edukacja, rekreacja, kultura i projektowanie).

Zainteresowani zamawiający (lokalni, regionalni, centralni, sektorowi) mogą składać swoje wnioski wypełniając kwestionariusz pod adresem: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EAFIP2019.

W bieżącym roku co najmniej 3 nowe zamówienia publiczne na innowacje w obszarze ICT zostaną wybrane i objęte wskazanym wsparciem technicznym i/lub prawnym, które będzie świadczone lokalnie. Priorytetowo traktowane będą zamówienia na innowacje w zakresie rozwiązań ICT o dużym wpływie, w obszarach takich jak blockchain, sztuczna inteligencja i cyberbezpieczeństwo. W ramach EAFIP można również ubiegać się o wsparcie zamówień publicznych na innowacje, w tym zamówień przedkomercyjnych, realizowanych w ramach krajowych strategii cyfrowych/ ICT.

W okresie 2019-2020 na stronie www.eafip.eu regularnie pojawiać się będą kolejne zaproszenia do ubiegania się o wskazane wsparcie.

Przejdź do góry strony