e-Zamówienia – prezentacja założeń projektu (zmiana terminu)

W związku z planowanym przez Urząd Zamówień Publicznych przystąpieniem do konkursu na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych – Program Operacyjny Polska Cyfrowa – uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana terminu publicznej prezentacji założeń projektu „e-Zamówienia - elektroniczne zamówienia publiczne”. Prezentacja odbędzie się 21 maja 2019 r. o godz. 13:00 w sali 514 Urzędu Zamówień Publicznych, przy ul. Postępu 17A w Warszawie.

Jednocześnie informujemy, że została zamknięta lista osób zakwalifikowanych do udziału w spotkaniu.

Przejdź do góry strony