Działalność Krajowej Izby Odwoławczej w czasie epidemii

Szanowni Państwo,

W trosce o bezpieczeństwo pracowników Krajowej Izby Odwoławczej, Urzędu Zamówień Publicznych oraz osób reprezentujących strony postępowań odwoławczych, z uwagi na ogłoszony Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. stan epidemii, a także w związku z przyjętymi przez Sejm RP zmianami w tzw. ustawie o COVID-19, w czasie trwania epidemii nie będą odbywały się rozprawy ani posiedzenia jawne przed Krajową Izbą Odwoławczą.

Jednocześnie informujemy, że wnoszenie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej odbywa się na niezmienionych zasadach. Kancelaria Urzędu Zamówień Publicznych oraz Krajowej Izby Odwoławczej funkcjonuje na dotychczasowych zasadach opisanych w tym komunikacie - https://www.uzp.gov.pl/aktualnosci/ograniczony-dostep-bezposredni.

W tym trudnym okresie, jeszcze raz zachęcamy wszystkich Państwa do korzystania z narzędzi komunikacji elektronicznej i do ograniczenia osobistego stawiennictwa w Kancelarii UZP i KIO do absolutnie wyjątkowych i uzasadnionych przypadków.

Dziękujemy za zrozumienie dotychczasowych działań podejmowanych przez Urząd oraz Izbę. Wiemy, że może wiązać się to z pewnymi niedogodnościami dla Państwa, ale ich jedynym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim interesariuszom, przy jednoczesnym zagwarantowaniu ciągłości działania.

Przejdź do góry strony