Dobre praktyki w zakresie pozyskiwania innowacyjnych rozwiązań technologicznych w procedurze konkursowej

Jednym z głównych celów nowoczesnej administracji jest tworzenie usług dla obywateli przy wykorzystaniu innowacji i nowoczesnych technologii. Mając powyższe na względzie, na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych zamieszczono opracowanie pt. „Dobre praktyki w zakresie pozyskiwania innowacyjnych rozwiązań technologicznych w procedurze konkursowej”, przygotowane przez międzyresortowy Zespół do spraw Programu GovTech Polska, powołany przez Prezesa Rady Ministrów. Opracowanie ma na celu przybliżenie regulacji ustawy Pzp dotyczących konkursu, a także przedstawienie możliwości, jakie daje konkurs w zakupie narzędzi IT. Przedstawia również przykładowy sposób postępowania instytucji publicznych w procesie od identyfikacji potrzeby z zakresu IT do pozyskania produktu.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią opracowania.