Debata na temat raportu SPZP „Funkcjonowanie środków ochrony prawnej w krajach UE”

28 września 2017 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych, Pani Małgorzata Stręciwilk, wraz ze współpracownikami wzięła udział w debacie na temat procedur odwoławczych funkcjonujących w polskim systemie zamówień publicznych zorganizowanej przez Stowarzyszenie Prawa Zamówień Publicznych.
Punktem wyjścia do debaty był przygotowany przez Stowarzyszenie raport pt. „Funkcjonowanie środków ochrony prawnej w krajach UE”.

Pani Prezes wzięła udział w charakterze panelisty w sesji tematycznej skoncentrowanej wokół próby odpowiedzi na pytanie o potrzebę reformy instytucjonalnej  polskiego systemu środków ochrony prawnej.
Zagadnienia te były już wcześniej tematem przewodnim dyskusji na poziomie naszych krajowych regulacji podczas cyklu debat zorganizowanych przez Prezesa UZP w ostatnich kilku miesiącach, w  tym w szczególności ostatniej debaty z dnia 12 września 2017 r. dedykowanej specjalnie zagadnieniu środków ochrony prawnej.

Prezes UZP wskazała, że większość wniosków i ustaleń zawartych w przygotowanym przez SPZP raporcie potwierdza wcześniejsze ustalenia Urzędu Zamówień Publicznych i jest zbieżna ze stanowiskiem i działaniami podejmowanymi przez Prezesa Urzędu. Jednym z takich zagadnień jest kwestia wyznaczenia jednego sądu właściwego w sprawach skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej. Prezes Urzędu wystąpiła na początku bieżącego roku z wnioskiem i specjalnym raportem w tym zakresie do Ministra Sprawiedliwości.

Jednocześnie Pani Prezes zauważyła, że niektóre wnioski ujęte w Raporcie SPZP z pewnością powinny jeszcze zostać szeroko przedyskutowane i zweryfikowane (taki proces zainicjowany w ubiegłym roku przez Prezes UZP jest właśnie w toku).

W debacie wzięła również udział Pani Małgorzata Rakowska, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej, wraz z Wiceprezes KIO, Panią Magdaleną Grabarczyk.

Ponadto w panelu podejmującym dyskusję na temat obszarów potrzebnych zmian w postępowaniu odwoławczym uczestniczył Pan Bogdan Artymowicz, Dyrektor Departamentu Prawnego UZP, natomiast w dyskusji dotyczącej jednolitości orzecznictwa i szybkości postępowań wzięła udział Pani Izabela Fundowicz, Z-ca Dyrektora Departamentu Prawnego UZP.