Brexit

Na nadzwyczajnym szczycie 10 kwietnia br. Rada Europejska wyraziła zgodę na przedłużenie 2-letniego okresu, przewidzianego w art. 50 TUE, do końca października 2019 r. Przywódcy UE zapowiedzieli, że jeśli obie strony wcześniej ratyfikują Umowę o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej, Wielka Bratania opuści Unię pierwszego dnia następnego miesiąca.

Przypominamy, że do dnia wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii, do udziału w unijnych procedurach udzielania zamówień wykonawców i ofert pochodzących z Wielkiej Brytanii zastosowanie mają dotychczasowe reguły prawa UE w dziedzinie zamówień publicznych. Po tej dacie, reguły postępowania wobec wykonawców i ofert pochodzących z Wielkiej Brytanii zależeć będą w pierwszej kolejności od przyjęcia lub nieprzyjęcia przez Wielką Brytanię Umowy o wystąpieniu, następnie zaś od dopełnienia przez Wielką Brytanię formalności związanych z przystąpieniem do GPA, na prawach samodzielnej strony.

O zmianach co do reżimu właściwego dla udziału wykonawców, towarów i usług pochodzących z Wielkiej Brytanii będziemy Państwa informować na bieżąco, stosownie do rozwoju sytuacji.

Przejdź do góry strony