Bezpłatne seminarium

Urząd Zamówień Publicznych, wspólnie ze Stałym Przedstawicielstwem RP przy UE organizuje międzynarodowe, bezpłatne seminarium na temat zamówień publicznych na innowacje. Podczas spotkania zaprezentowane zostaną doświadczenia polskich zamawiających w udzielaniu zamówień z wykorzystaniem partnerstwa innowacyjnego, dialogu konkurencyjnego, negocjacji jak również w udzielaniu zamówień przedkomercyjnych. Seminarium odbędzie się 21 stycznia br. w formule on-line. Językiem spotkania będzie język angielski.

Zachęcamy do udziału!

Program i formularz rejestracyjny

Hasło - PROCUREMENT

Seminarium

Przejdź do góry strony