Zielone zamówienia publiczne - szkolenia

Uprzejmie informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych organizuje IX edycję szkoleń dotyczących możliwości uwzględniania aspektów środowiskowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego. Szkolenia odbędą się w terminach 7 i 10 listopada br. w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych (Warszawa, ul. Postępu 17 a, IV p., sala 514).

Szkolenia skierowane są do przedstawicieli organów administracji publicznej odpowiedzialnych za zamówienia publiczne w macierzystych jednostkach oraz przedstawicieli instytucji kontrolnych. Każdorazowo w szkoleniu weźmie udział 40 uczestników.

Zgłoszenia dokonać należy za pomocą formularza rejestracyjnego na wybrany przez Państwa termin. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o ograniczenie liczby zgłoszeń do maksymalnie dwóch z danej jednostki. O udziale w szkoleniu decyduje kolejność zgłoszeń. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Program szkolenia

Formularz rejestracyjny – 07.11.

Formularz rejestracyjny – 10.11.

Przejdź do góry strony