Termin na przekazanie sprawozdań rocznych i sprawozdań z zastosowania klauzul społecznych

Uprzejmie przypominamy o obowiązku przekazywania przez zamawiających do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach. Zgodnie z art. 98 ustawy Prawo zamówień publicznych roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w roku 2016 należy przekazać w terminie do dnia 1 marca 2017 r.

Więcej informacji na stronie poświęconej rocznym sprawozdaniom (link tutaj).

Podobnie do dnia 1 marca 2017 r. należy przekazać sprawozdanie z zastosowania klauzul społecznych w zamówieniach udzielonych w roku 2016. Obowiązek sprawozdawczy wynika z przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 28 lipca 2015 r. „Zaleceń w sprawie stosowania przez administrację rządową klauzul społecznych w zamówieniach publicznych” i dotyczy kierowników jednostek administracji rządowej.

Więcej informacji na stronie poświęconej sprawozdawczości z klauzul społecznych (link tutaj).

Przejdź do góry strony