Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach

Uprzejmie przypominamy o obowiązku przekazywania przez zamawiających do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach. Zgodnie z art. 98 ustawy Prawo zamówień publicznych roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w roku 2015 należy przekazać w terminie do dnia 1 marca 2016 r.

Więcej informacji na stronie poświęconej rocznym sprawozdaniom (link tutaj)

Przejdź do góry strony