Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw został przyjęty przez Radę Ministrów

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 marca 2016 r. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Przejdź do góry strony