Powołanie Dyrektora Generalnego Urzędu Zamówień Publicznych

Uprzejmie informujemy, że z dniem 21 marca 2016 r. Prezes Urzędu Zamówień Publicznych Pani Małgorzata Stręciwilk powołała na stanowisko Dyrektora Generalnego Urzędu Zamówień Publicznych Pana Sebastiana Szaładzińskiego.

Przejdź do góry strony