Kolejne odpowiedzi na nowe pytania dotyczące znowelizowanych przepisów ustawy Pzp

Uprzejmie informujemy, że w Repozytorium wiedzy w zakładce Nowelizacja ustawy Pzp, zamieszczone zostały odpowiedzi na kolejne zgłaszane do Urzędu Zamówień Publicznych pytania dotyczące znowelizowanych przepisów ustawy Pzp. Uzupełniony materiał obejmuje nowe zagadnienia odnoszące się do: podmiotowego i przedmiotowego stosowania ustawy Pzp oraz badania i oceny ofert. Uzupełniono również materiał o pytania i odpowiedzi dotyczące kwalifikacji podmiotowej wykonawców, „procedury odwróconej”, usług społecznych i innych szczególnych usług oraz środków ochrony prawnej.

Pytania i odpowiedzi dotyczące przepisów nowelizacji ustawy Pzp

Przejdź do góry strony