Nieprawidłowa reklama dot. współpracy UZP z redakcją czasopisma

Urząd Zamówień Publicznych informuje, iż dystrybuowana wśród potencjalnych czytelników miesięcznika „Monitor Zamówień Publicznych” reklama wskazująca na współpracę Urzędu Zamówień Publicznych z redakcją została opublikowana bez wiedzy i zgody Urzędu.

Redakcja zobowiązała się do usunięcia nieuprawnionych treści oraz przekazania poprawionego materiału wszystkim adresatom, do których skierowano reklamę w wersji nieprawidłowej.

Przejdź do góry strony