Ankieta dotycząca rozwiązań proponowanych w Koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych

Dbając o jak najszersze zapewnienie możliwości zgłaszania uwag do Koncepcji nowego Pzp, Urząd Zamówień Publicznych przygotował ANKIETĘ, która umożliwi powyższe wszystkim zainteresowanym. Gorąco zachęcamy Państwa do wypełnienia ankiety i wysłania swoich uwag czy propozycji w zakresie nowych uregulowań w systemie zamówień publicznych.

Ankieta dotycząca rozwiązań proponowanych w Koncepcji nowego Prawa zamówień publicznych