1 marca upływa termin składania Rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach

Przypominamy o obowiązku przekazywania przez zamawiających do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych rocznych sprawozdań o udzielonych zamówieniach. Zgodnie z art. 98 ustawy Prawo zamówień publicznych roczne sprawozdanie o udzielonych zamówieniach w roku 2017 należy przekazać w terminie do dnia 1 marca 2018 r.

Na stronie internetowej Urzędu Zamówień Publicznych udostępniono formularz Rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach.

Formularz ten zamawiający wypełniają samodzielnie korzystając z jego interaktywnej formuły. Przygotowanie i przekazanie Rocznego sprawozdania do Urzędu Zamówień Publicznych możliwe jest wyłącznie w formie elektronicznej. Inne formy przesyłania sprawozdania nie są akceptowane.

Aby wypełnić formularz Rocznego sprawozdania należy posiadać login i hasło do Biuletynu Zamówień Publicznych. Wszystkie dotychczas przyznane loginy i hasła zachowują swoją ważność.

Przydatne informacje:

Sposób przekazywania rocznych sprawozdań

Zasady sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach publicznych

Pytania i odpowiedzi dotyczące sporządzania rocznego sprawozdania o udzielonych zamówieniach, uzupełnione o nowe zgłaszane zapytania w przedmiocie sprawozdań za 2017 rok

Komunikat w sprawie stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych w związku z wejściem w życie przepisów centralizujących rozliczenia podatku VAT jednostek samorządu terytorialnego

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie informacji zawartych w rocznym sprawozdaniu o udzielonych zamówieniach, jego wzoru oraz sposobu przekazywania (Dz.U. poz. 2038)