Slider

Aktualności

Dzień Otwarty eKatalogów w Urzędzie Zamówień Publicznych

Opublikowano: 2016-11-02

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli zamawiających i przedsiębiorców oraz wszystkich innych zainteresowanych Elektroniczną Platformą Katalogów Produktów - eKatalogi na kolejny Dzień Otwarty, 18 listopada 2016 r.

Informator Urzędu Zamówień Publicznych nr 3/2016

Opublikowano: 2016-10-28

Zachęcamy do zapoznania się z Informatorem UZP nr 3/2016, który został udostępniony w Repozytorium wiedzy w dziale "Publikacje".

Szkolenie dla przedstawicieli instytucji zamawiających ,,Aspekty społeczne w zamówieniach publicznych po zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych”

Opublikowano: 2016-10-27

Uprzejmie informujemy, że w dniach 24 oraz 27 października br. w siedzibie Urzędu Zamówień Publicznych odbyły się szkolenia dotyczące uwzględniania aspektów społecznych...

Tekst ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu

Opublikowano: 2016-10-26

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Sejmu RP pod adresem: http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/PrzebiegProc.xsp?nr=612 został zamieszczony tekst ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu.Tekst ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi ustalony ostatecznie po rozpatrzeniu poprawek Senatu....

Zielone zamówienia publiczne – szkolenia – Brak miejsc

Opublikowano: 2016-10-25

Uprzejmie informujemy, że wyczerpany został limit miejsc na organizowaną przez Urząd Zamówień Publicznych IX edycję szkoleń dotyczących możliwości uwzględniania aspektów środowiskowych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego.

NOWE KWOTY PROGOWE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Uprzejmie informujemy, iż w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane Rozporządzenia Komisji UE ws. kwot progowych obowiązujących w zamówieniach publicznych. Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Kwoty progowe w odniesieniu do dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2004 r. i dyrektywy obronnej

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2340 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2341 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2342 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE (2015/C 418/01)

Kwoty progowe w odniesieniu do nowych dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2014 r.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2170 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2171 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2172 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE (2015/C 392/01)