Slider

Aktualności

Informacja o zmianach w przepisach w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920)

Opublikowano: 2016-12-14

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 grudnia 2016 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. poz. 1920), z wyjątkiem art. 20 ust. 1 pkt 4-7 oraz ust. 3–5, art. 48 ust. 3 i art. 50 (dotyczących...

Warsztaty dotyczące profesjonalizacji w zamówieniach publicznych

Opublikowano: 2016-12-13

12 grudnia 2016r. odbyły się współorganizowane przez Urząd Zamówień Publicznych i Komisję Europejską warsztaty dotyczące profesjonalizacji w zamówieniach publicznych, skierowane do przedstawicieli Państw Członkowskich UE.

Debata „System zamówień publicznych - projektowane kierunki zmian i perspektywy rozwoju” z udziałem ekspertów zajmujących się w praktyce zagadnieniami z obszaru zamówień publicznych

Opublikowano: 2016-12-09

8 grudnia 2016 r. odbyła się druga z serii debat na temat kierunków oczekiwanych zmian w obszarze zamówień publicznych.

Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2017-2020 - Konsultacje publiczne

Opublikowano: 2016-12-09

Uprzejmie informujemy, iż Urząd Zamówień Publicznych opracował projekt Krajowego Planu Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 2017-2020, którego celem jest dalsza popularyzacja uwzględniania aspektów środowiskowych oraz społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia.

Zielone Zamówienia Publiczne - X Konferencja

Opublikowano: 2016-12-07

W dniu 6 grudnia 2016 r. w Warszawie odbyła się X doroczna konferencja w zakresie zielonych zamówień publicznych zorganizowana przez Urząd Zamówień Publicznych.

NOWE KWOTY PROGOWE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Uprzejmie informujemy, iż w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane Rozporządzenia Komisji UE ws. kwot progowych obowiązujących w zamówieniach publicznych. Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Kwoty progowe w odniesieniu do dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2004 r. i dyrektywy obronnej

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2340 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2341 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2342 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE (2015/C 418/01)

Kwoty progowe w odniesieniu do nowych dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2014 r.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2170 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2171 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2172 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE (2015/C 392/01)