Slider

Aktualności

Drugie szkolenie „Aspekty społeczne w opisie przedmiotu zamówienia, kryteriach oceny ofert oraz przy badaniu rażąco niskiej ceny”

Opublikowano: 2017-06-01

Uprzejmie informujemy, że UZP organizuje w dniu 8 czerwca 2017 r. w Warszawie drugie jednodniowe szkolenie z aspektów społecznych w zamówieniach publicznych.

Brak miejsc na szkolenie z zakresu zielonych zamówień publicznych

Opublikowano: 2017-06-01

Uprzejmie informujemy, że wyczerpany został limit miejsc na organizowane przez UZP w dniu 6 czerwca 2017 r. szkolenie z aspektów środowiskowych w zamówieniach publicznych.

Zielone zamówienia publiczne - II szkolenie

Opublikowano: 2017-06-01

Uprzejmie informujemy, że Urząd Zamówień Publicznych organizuje w dniu 6 czerwca 2017 r. jednodniowe szkolenie z aspektów środowiskowych w zamówieniach publicznych.

Robocze spotkanie ws. zamówień publicznych w ramach Polskiej Prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej

Opublikowano: 2017-05-31

W dniu 30 maja 2017 r. w Warszawie odbyło się zorganizowane przez Urząd Zamówień Publicznych w ramach Polskiej Prezydencji w Grupie Wyszehradzkiej robocze spotkanie ws. zamówień publicznych.

Śniadanie Start-upowe w Belwederze

Opublikowano: 2017-05-31

26 maja br. Pani Małgorzata Stręciwilk, Prezes Urzędu Zamówień Publicznychi Pan Bogdan Artymowicz, Dyrektor Departamentu Prawnego uczestniczyli w kolejnym spotkaniu w ramach projektu „Śniadanie Start-upowe” w Belwederze.

NOWE KWOTY PROGOWE W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

Uprzejmie informujemy, iż w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zostały opublikowane Rozporządzenia Komisji UE ws. kwot progowych obowiązujących w zamówieniach publicznych. Rozporządzenia wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Kwoty progowe w odniesieniu do dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2004 r. i dyrektywy obronnej

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2340 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2341 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/2342 z dnia 15 grudnia 2015 r. zmieniające dyrektywę 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/17/WE, 2004/18/WE i 2009/81/WE (2015/C 418/01)

Kwoty progowe w odniesieniu do nowych dyrektyw ws. zamówień publicznych z 2014 r.

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2170 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2171 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/25/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2015/2172 z dnia 24 listopada 2015 r. zmieniające dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE w odniesieniu do progów obowiązujących w zakresie procedur udzielania zamówień

Komunikat Komisji - Równowartość progów określonych w dyrektywach Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE, 2014/24/UE i 2014/25/UE (2015/C 392/01)